SELECT id, jmeno, funkce, popis, foto, orez FROM tym WHERE id='5'

Blanka Janíčková

Učitel teoretických předmětů, psychoterapeut

Narodila jsem se v Praze, vystudovala jsem VŠCHT (vysokou škole chemicko-technologickou) v Praze. Dlouhá léta jsem pracovala v ICT (výpočetní technika) v manažerských pozicích. A pak přišel den, kdy jsem věděla, že si chci založit svoji vlastní firmu, která se bude věnovat tělu, ale i duši. Po té, co několik let vzděláváme naše studenty v józe, tanci a zdravotní tělesné výchově, přišel další naprosto logický krok. Instruktor pobytu v přírodě, kde je vlastně úplný počátek všeho. Dozvíme se víc o tom, jak přežít bez prostředků v přírodě i mimo ni a to tak, že nebudeme muset "projít peklem". Již několik let chci předávat tyto dovednosti a vím, že spousta lidí, především žen, do kurzu nepůjdou, protože si představují vyhrocené situace na kurzu, které nechtějí zažít a přesto se chtějí ledacos o přežití dozvědět. A vy, kteří chcete dobrodružství, tak i Vám připravíme báječné zážitky. Také jsem chtěla připravit kurz, který pomůže instruktorům v přírodě při práci s dětmi sestavovat programy a hry, které budou všechny bavit za "jakéhokoliv počasí" . Objevování a improvizace je velká cesta poznání.